Tầm nhìn sứ mệnh - ô tô phước tiến | Bán xe tải -xe van trả góp trả thẳng toàn quốc

TẦM NHÌN

Tầm nhìn của Công Ty Ô Tô Phước Tiến là trở thành trung tâm thương mại xe tải tại miền nam việt nam!

Với 3 giá trị cơ bản của Tập đoàn được chúng tôi đề cao trên con đường thực hiện mục tiêu, tầm nhìn đó:

 1. Mang lại sự hài lòng cho Khách hàng.
 2. Tạo ra giá trị kinh tế lợi nhuận cho Cổ đông.
 3. Đóng góp cho sự phát triển của Xã hội, góp phần gìn giữ và bảo vệ môi trường sống cho tương lai.

 

SỨ MỆNH

Công Ty Chúng Tôi kiến tạo nên những giá trị vượt thời gian để mang lại những trải nghiệm về một cuộc sống sáng tạo, năng động và đẳng cấp

Chúng tôi luôn nỗ lực và phấn đấu, tạo dựng sự tín nhiệm đối với khách hàng bằng chính chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ, xây dựng và phát triển doanh nghiệp phát triển bễn vững, đóng góp tích cực xây dựng một xã hội Việt Nam phát triển và hoà nhập cùng Quốc tế.

Chúng Tôi  đã, đang và sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp ý nghĩa cho xã hội trên các phương diện sau:

 • Tạo thêm ngày càng nhiều việc làm cho xã hội, nâng cao đời sống và phúc lợi cho người lao động.
 • Xây dựng các hệ thống quản lý tiên tiến, minh bạch, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển của Việt Nam, đóng góp ngày càng lớn vào ngân sách Nhà nước.
 • Đẩy mạnh phát triển hạ tầng cơ sở, thực hiện các đóng góp cho cộng đồng và các dự án phát triển, các chương trình từ thiện và công tác xã hội
   

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 • CHUYÊN NGHIỆP : Đội ngũ CBCNV thành thạo công việc, năng động, sáng tạo và hiệu quả.   
 • LIÊN KẾT : Thống nhất, khả năng làm việc theo nhóm, phối hợp giữa các bộ phận trongCông Ty.
 • TRUNG THÀNH : Trung thành với lợi ích của Công Ty là lợi ích Quốc gia.
 • CON NGƯỜI : Tôn trọng đổi mới, đồng đội; Phát huy tối đa tiềm năng của mỗi người.
 • HỘI NHẬP : Toàn cầu hóa.
 • TRUYỀN THỐNG : Phát huy truyền thống và tinh thần "Những chiến sĩ tiên phong".