Xe Tải Van SRM X30

Xe Tải Van SRM 930Kg 2 Chỗ Ngồi

Xe Tải Van SRM 930Kg 2 Chỗ Ngồi

258,000,000 đ
 • Tặng Thảm Lót Sàn Xe
 • Tăng Thảm Taplo
 • Tặng Móc Khóa Cao Cấp
 • Tặng Ví Da Đựng Hồ Sơ
 • Tặng Áo Trùm Xe Chống Nhiệt
Xe Tải Van SRM 868 Loại 2 Chỗ Ngồi 868Kg

Xe Tải Van SRM 868 Loại 2 Chỗ Ngồi 868Kg

310,000,000 đ
 • Tặng Thảm Lót Sàn Xe
 • Tăng Thảm Taplo
 • Tặng Móc Khóa Cao Cấp
 • Tặng Ví Da Đựng Hồ Sơ
 • Tặng Áo Trùm Xe Chống Nhiệt
Xe Tải Van DONGBEN SRM 5 Chỗ 650kg

Xe Tải Van DONGBEN SRM 5 Chỗ 650kg

290,000,000 đ
 • Tặng Thảm Lót Sàn Xe
 • Tăng Thảm Taplo
 • Tặng Móc Khóa Cao Cấp
 • Tặng Ví Da Đựng Hồ Sơ
 • Tặng Áo Trùm Xe Chống Nhiệt